Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju

- opracowano na podstawie Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W BIŁGORAJU

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W BILGORAJU

 

- WYDZIAŁ KRYMINALNY

- WYDZIAŁ PREWENCJI

- WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

 

- KOMISARIAT POLICJI W JÓZEFOWIE

- POSTERUNEK POLICJI WE FRAMPOLU

- POSTERUNEK PLICJI W POTOKU GÓRNYM

- POSTERUNEK POLICJI W TARNOGRODZIE

 

- JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. KONTROLI

- JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. BHP

- JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. PRASOWO-INFORMACYJNYCH

- JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. PREZYDIALNYCH

 

- OGNIWO PATROLOWO- INTERWENCYJNE

- ZESPÓŁ DS. PROFILAKYKI SPOŁECZNEJ, NIELETNICH I PATOLOGII

- ZESPÓŁ INFORMATYKI

- ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

- ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA

- ZESPÓŁ DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

- ZESPÓŁ WSPOMAGAJĄCY

Metryczka

Data publikacji 06.05.2013
Data modyfikacji 04.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Milena Wardach
Osoba udostępniająca informację:
Milena Wardach
Osoba modyfikująca informację:
Milena Wardach
do góry