Stanowienie aktów prawa wew. - Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawa wew.

Stanowienie aktów prawa wew.

Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju

stanowiąc akty prawa wewnętrznego działa na podstawie:

 

1. Zarządzenia Nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej oraz

2. Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.

             Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.

 

3. Zarządzenia Nr 1041 Komendanta głównego Policji z dnia 28 września 2007r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i inncyh jednostek organizacyjnych Policji, Zarządzenie nr 1031 KGP z dnia 14 października 2008r. zmieniające zarządzenie w sparawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i inyych jednostek organizacyjnych Policji.

 

Metryczka

Data publikacji 30.04.2009
Data modyfikacji 13.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Milena Galarda
Osoba udostępniająca informację:
Milena Galarda
Osoba modyfikująca informację:
Milena Wardach
do góry